5 grudnia 2023

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.przezwieki.pl

Ogólnie o polityce prywatności – wstęp

Cieszymy się, że odwiedzasz stronę naszej Polityki Prywatności, bo oznacza to, że dbasz o swoje dane osobowe i prywatność. Z naszej strony chcemy o to zadbać, kiedy Ty wchodzisz na portal przezwieki.pl.

W tym miejscu nasz cel to odpowiednie informowanie o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W naszej Polityce Prywatności chcemy poinformować Ciebie o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia również wymagania postawione w ramach ustawy z dnia 15 września 2017 r. prawo telekomunikacyjne, w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). Jako właściciel serwisu internetowego przezwieki.pl zobowiązani jesteśmy do informowania o ww. plikach, które serwis wykorzystuje.

 

Dane osobowe użytkownika

Polityka Prywatności a Twoje dane osobowe

Polityka Prywatności odnosi się do sytuacji, kiedy przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe. Są to sytuacje, kiedy uzyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie, jak i wtedy, gdy są one pozyskane z innych źródeł.

Zakres i cel przetwarzania danych

A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

W związku z korzystaniem ze strony internetowej, przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę na serwer: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w punkcie nr 3 niniejszej Polityki Prywatności.

B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W zakładce „Kontakt” znajdującej się na stronie internetowej znaleźć możesz formularz kontaktowy umożliwiający złożenie zapytania.

Formularz kontaktowy pobiera następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres e-mail. Opcjonalnie w ramach treści pytania możesz udostępnić inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z Twoja wolą. Ww. dane są niezbędne do udostępnienia, ponieważ poprzez ich podanie możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wprowadzenie danych w formularzu oraz ich wysłanie do nas tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w podpunkcie „Jakie prawa Ci przysługują i jak możesz ich dochodzić [klauzula informacyjna]” Polityki Prywatności.

C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera swoje dane w postaci Imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W każdej chwili wyrażoną zgodę możesz odwołać.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w podpunkcie „Jakie prawa Ci przysługują i jak możesz ich dochodzić [klauzula informacyjna]” Polityki Prywatności.

D. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google. Używamy tego narzędzia do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z witryny.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki lub korzystając z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pełny zakres Twoich praw i obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w podpunkcie „Jakie prawa Ci przysługują i jak możesz ich dochodzić [klauzula informacyjna]” Polityki Prywatności.

E. Social Media

Na stronie znaleźć możesz linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego, jak i sam właściciel danego portalu społecznościowego.

F. Przesyłanie materiałów, współpraca, konkursy

W przypadku przesłania na adres redakcji materiałów to w celu ich umieszczenia na portalu konieczne jest podanie imienia i nazwiska ich autora, w celu jego oznaczenia – ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora portalu przezwieki.pl. Jeśli autor materiału nie chce publikować pod swoim imieniem i nazwiskiem, ma możliwość opublikowania materiału pod pseudonimem. Podobnie wysyłając propozycję współpracy, należy liczyć się z przetwarzaniem danych podanych przez Ciebie.

W przypadku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego na portalu nagrody rzeczowe zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, stąd ujawnienie im danych adresowych zwycięzców będzie niezbędne do wywiązania się z zobowiązania wobec uczestnika konkursu.

Automatyczne przetwarzanie i dane analityczne

Automatyczne przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych (w tym poprzez profilowanie) polega na badaniu zachowania Użytkownika oraz na jego bazie sugerowaniu treści odpowiadającym preferencjom oraz zainteresowaniom Użytkownika.

Nie wywołuje to jednak skutków prawnych, nie wpływa w sposób istotny na sytuację Użytkownika. Profilowanie umożliwia naszym Partnerom (w tym Google Ad Sense) personalizację prezentowanych Użytkownikowi reklam. Podczas tego procesu wykorzystywane są pliki Cookie naszych Partnerów.

Korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analytics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

W każdej chwili Użytkownik może sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu oraz zbieraniu danych przez oprogramowanie analityczne podmiotów trzecich poprzez odpowiednie zoptymalizowanie przeglądarki internetowej.

 

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe

Kwestia ta jest uzależniona od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

• w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
• w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
• w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich? Komu możemy przekazywać dane?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa, o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy udostępniać dane podmiotom trzecim, przetwarzającym dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług.

 

Przedstawiamy również w tym miejscu listę naszych zaufanych partnerów:

Zenbox Sp. z o. o.

Google LLC.

Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram)

Mailerlite Limited

Ceneo Sp. z o. o.

Simply4net Sp. z o.o. (dostawca buy box)

Poczta Polska S.A.

 

Jakie prawa Ci przysługują i jak możesz ich dochodzić [klauzula informacyjna]

Posiadasz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, a my jako ich administrator odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:

podrozprzezwieki@gmail.com

Na otrzymaną od Ciebie wiadomość odpowiemy zaraz po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

A. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

C. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;

– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

E. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub

– przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pliki cookies

Co to są cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

Cel użycia przez nasz portal plików cookies (sesji, trwałych i marketingowych)

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona internetowa mogła prawidłowo działać.

Pliki cookies wykorzystywane są po to, aby:

– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

– dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.
Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Jak możesz zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.

W każdej chwili jednak możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

Usuwanie plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych umożliwiamy kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Adres e-mail: podrozprzezwieki@gmail.com

 

Termin przyjęcia Polityki Prywatności: 25.11.2023 r.

(Visited 31 times, 1 visits today)