28 lutego 2024

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin korzystania z portalu: www.przezwieki.pl (zwanego dalej „Stroną”).
2. Właścicielem Strony jest: Mariusz Samp (zwany dalej „Wydawcą”).
3. Z Wydawcą możesz skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: podrozprzezwieki@gmail.com
4. Wszelkie prawa do Portalu oraz treści na nich zamieszczonych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony, jak i każdy z elementów Portalu.
5. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 25.11.2023 r.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7. Zobacz również naszą Politykę prywatności.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Regulamin zawiera podstawowe informacje o Stronie i prowadzonej przez Wydawcę działalności na Stronie.
2. Za pośrednictwem Strony Wydawca świadczy bezpłatne usługi:
1) publikacji komentarzy;
2) subskrypcji newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, nowościami wydawniczymi itp.).

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) przeglądarkę internetową,
3) jeśli będziesz chciał zapisać się do newslettera będziesz musiał dysponować adresem e-mail.
2. Korzystający z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Działania niezgodne z Regulaminem portalu powodują odpowiedzialność po stronie użytkowników portalu.
3. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4. [Komentarze]

1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 5. [Newsletter]

1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Wydawcę informacji handlowych o promocjach i nowościach wydawniczych Wydawcy. Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili, korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Wydawcą.

Art. 6. [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.przezwieki.pl/polityka-prywatnosci

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)